what is the meaning of omicron​

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: what is the meaning of omicron​, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

what is the meaning of omicron​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: what is the meaning of omicron​

In classical Greek, omicron represented the sound [o] in contrast to omega [ɔː] and ου [oː]. In modern Greek, omicron represents the mid back rounded vowel /o̞/ , the same sound as omega. … The word literally means “little O” (o mikron, micron meaning “little”) as opposed to “great O” (ō mega, mega meaning “great”).

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa what is the meaning of omicron​, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Leave a Comment