Why is the poet’s beloved better than a summer’s day?​

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: Why is the poet’s beloved better than a summer’s day?​, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

Why is the poet’s beloved better than a summer’s day?​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: Why is the poet’s beloved better than a summer’s day?​

Answer:

When Shakespeare argues that his beloved is more lovely than a summer’s day in Sonnet 18, one thing he is thinking of is how short lived summer is… Therefore not only is his love more beautiful than a summer day because she is not course and brown, her beauty last longer than nature’s beauty within the summer season

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa Why is the poet’s beloved better than a summer’s day?​, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Leave a Comment