as a student with a heart to our beloved nature propose ways to lossen the problems of our environme…

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: as a student with a heart to our beloved nature propose ways to lossen the problems of our environme…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

as a student with a heart to our beloved nature propose ways to lossen the problems of our environment​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: as a student with a heart to our beloved nature propose ways to lossen the problems of our environment​

Answer:

1. Recycle/Reuse Your Books

2. Buy a Water Bottle

3. Avoid Public Transport When Possible

4. Save Water

5. Save Electricity

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa as a student with a heart to our beloved nature propose ways to lossen the problems of our environme…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Leave a Comment