as a student or a citizen of our beloved country is there a need to follow the existing laws and reg…

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: as a student or a citizen of our beloved country is there a need to follow the existing laws and reg…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

as a student or a citizen of our beloved country is there a need to follow the existing laws and regulations​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: as a student or a citizen of our beloved country is there a need to follow the existing laws and regulations​

Answer:

yes, we must follow the laws enforced by our superiors, because it is also for our good as well as our country

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa as a student or a citizen of our beloved country is there a need to follow the existing laws and reg…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Leave a Comment