as a student / citizen of our beloved country, is there a need to follow the existing laws and regul…

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: as a student / citizen of our beloved country, is there a need to follow the existing laws and regul…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

as a student / citizen of our beloved country, is there a need to follow the existing laws and regulations? justify your answer​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: as a student / citizen of our beloved country, is there a need to follow the existing laws and regulations? justify your answer​

Answer:

yes, we must follow the laws enforced by our superiors, because it is also for our good as well as our country

Mga sagot sa #2 sa Tanong: as a student / citizen of our beloved country, is there a need to follow the existing laws and regulations? justify your answer​

Answer:

Yes, it is necessary. Laws and regulations are made for the countrymen to have a good and safe environment to avoid human rights violations and to protect all people from evil deeds.

Step-by-step explanation:

#Follow

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa as a student / citizen of our beloved country, is there a need to follow the existing laws and regul…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Leave a Comment