Shout out to our beloved Mayor! As a student leader of National High School, I have observed the fol…

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: Shout out to our beloved Mayor! As a student leader of National High School, I have observed the fol…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

Shout out to our beloved Mayor! As a student leader of National
High School, I have observed the following disaster hazards:​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: Shout out to our beloved Mayor! As a student leader of National
High School, I have observed the following disaster hazards:​

Answer:

1. Fire

2. Electrical

3. Tips

4 Spillage

5. Knife

Explanation:

Just follow this

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa Shout out to our beloved Mayor! As a student leader of National High School, I have observed the fol…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Leave a Comment