1.Once a year,our family spends summer vacation in palawan.How often does our family spend summer va…

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: 1.Once a year,our family spends summer vacation in palawan.How often does our family spend summer va…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

1.Once a year,our family spends summer vacation in palawan.How often does our family spend summer vacation in Palawan?
A.once a week B.every month C.once a year D.on monday​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: 1.Once a year,our family spends summer vacation in palawan.How often does our family spend summer vacation in Palawan?
A.once a week B.every month C.once a year D.on monday​

Answer:

C. Once a year

Explanation:

Its the answer cause according to the question, it states that the family only comes to Palawan once a year.

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa 1.Once a year,our family spends summer vacation in palawan.How often does our family spend summer va…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Leave a Comment