As a young Filipino student, how would you promote the culture of our beloved country so that citize…

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: As a young Filipino student, how would you promote the culture of our beloved country so that citize…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

As a young Filipino student, how would you promote the culture of our beloved country so that citizens of South Asia and Middle East will understand and highly appreciate our culture? Explain.

Mga sagot sa #1 sa Tanong: As a young Filipino student, how would you promote the culture of our beloved country so that citizens of South Asia and Middle East will understand and highly appreciate our culture? Explain.

Answer:

I think I will be proud that I’am a Filipino and patronage the other countries to go to Philippines  so that they will highly appreciate our country.

Explanation:

correct me if my grammar is wrong…thank you

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa As a young Filipino student, how would you promote the culture of our beloved country so that citize…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Leave a Comment