LET US PRACTICE Directions:What is your opinion about the following statement? Pupils should study v…

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: LET US PRACTICE Directions:What is your opinion about the following statement? Pupils should study v…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

LET US PRACTICE

Directions:What is your opinion about the following statement?

Pupils should study very well .

Philippines is a our beloved country .

Mga sagot sa #1 sa Tanong: LET US PRACTICE

Directions:What is your opinion about the following statement?

Pupils should study very well .

Philippines is a our beloved country .

Answer:

I think it’s right that pupils should study because nowadays all they think of is they’re looks and life on social media

It’s true because as a Filipino we must love and care for our country

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa LET US PRACTICE Directions:What is your opinion about the following statement? Pupils should study v…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Leave a Comment