They say that your success will also be the success of our beloved country which is the Philippines….

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: They say that your success will also be the success of our beloved country which is the Philippines…., napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

They say that your success will also be the success of our beloved country which is the Philippines. Being a yout!
And a citizen of this country, How will you help the country for it’s betterment?​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: They say that your success will also be the success of our beloved country which is the Philippines. Being a yout!
And a citizen of this country, How will you help the country for it’s betterment?​

Explanation:

As a youth and a citizen in the Philippines, education is my priority to ensure my success and for the success of my country. I must participate and give coordination to what program that may be the support of what any cause it may be.

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa They say that your success will also be the success of our beloved country which is the Philippines…., sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Leave a Comment