plenty of fish every summer. (catches, catch, 2. He caught) our house day and night. (guard, 3. Our…

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: plenty of fish every summer. (catches, catch, 2. He caught) our house day and night. (guard, 3. Our…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

plenty of fish every summer. (catches, catch,
2. He
caught)
our house day and night. (guard,
3. Our dog
guards, guarded).​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: plenty of fish every summer. (catches, catch,
2. He
caught)
our house day and night. (guard,
3. Our dog
guards, guarded).​

1. Catches
2. Guard
3. Guards

#carryonlearning

Mga sagot sa #2 sa Tanong: plenty of fish every summer. (catches, catch,
2. He
caught)
our house day and night. (guard,
3. Our dog
guards, guarded).​

Answer:

1.catches

2.guard

3.guards

Explanation:

hope it helps

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa plenty of fish every summer. (catches, catch, 2. He caught) our house day and night. (guard, 3. Our…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Leave a Comment