18. AR Omelis Company would like to come up with an L square inches larger than the present ones. Su…

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: 18. AR Omelis Company would like to come up with an L square inches larger than the present ones. Su…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

18. AR Omelis Company would like to come up with an L
square inches larger than the present ones. Suppose the length of the screen of the larger TV
is 8 inches longer than its width and the area of the smaller TV is 720 square inches. What is
the length of the screen of the larger LED TV?
A 24 in.
B. 32 in.
C. 40 in.
D. 48 in

Mga sagot sa #1 sa Tanong: 18. AR Omelis Company would like to come up with an L
square inches larger than the present ones. Suppose the length of the screen of the larger TV
is 8 inches longer than its width and the area of the smaller TV is 720 square inches. What is
the length of the screen of the larger LED TV?
A 24 in.
B. 32 in.
C. 40 in.
D. 48 in

Answer:

C.40 in

Step-by-step explanation:

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa 18. AR Omelis Company would like to come up with an L square inches larger than the present ones. Su…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Leave a Comment