Identify the following resources. Write PM if it is a Print material, BM if Broadcast material and O…

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: Identify the following resources. Write PM if it is a Print material, BM if Broadcast material and O…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

Identify the following resources. Write PM if it is a Print material, BM if Broadcast material and OM for Online
material
1. Tiktok
6. Printed dictionary
2. Websites
7. Printed magazines
3. Blogs
8. Radio news
4. TV documentaries
9. E-books
5. TV news
10. Fiction books​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: Identify the following resources. Write PM if it is a Print material, BM if Broadcast material and OM for Online
material
1. Tiktok
6. Printed dictionary
2. Websites
7. Printed magazines
3. Blogs
8. Radio news
4. TV documentaries
9. E-books
5. TV news
10. Fiction books​

Answer:

1.OM

6.PM

2.OM

7.PM

3.OM

8.BM

4.BM

9.OM

5.BM

10.PM

Explanation:

HOPE IT HELPSSS

Mga sagot sa #2 sa Tanong: Identify the following resources. Write PM if it is a Print material, BM if Broadcast material and OM for Online
material
1. Tiktok
6. Printed dictionary
2. Websites
7. Printed magazines
3. Blogs
8. Radio news
4. TV documentaries
9. E-books
5. TV news
10. Fiction books​

Answer:

1.om

6.pm

2om

7.pm

3.om

8.bm

4.bm

9.om

5.bm

10.om

Explanation:

sure na sure po

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa Identify the following resources. Write PM if it is a Print material, BM if Broadcast material and O…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Leave a Comment