Number of st oms contained in the substance

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: Number of st oms contained in the substance, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

Number of st oms contained in the substance

Mga sagot sa #1 sa Tanong: Number of st oms contained in the substance

Answer:

The Mole. The mole (abbreviated mol) is the SI measure of quantity of a “chemical entity,” such as atoms, electrons, or protons. It is defined as the amount of a substance that contains as many particles as there are atoms in 12 grams of pure carbon-12. So, 1 mol contains 6.022×1023 elementary entities of the substance …

Explanation:

learning

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa Number of st oms contained in the substance, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Leave a Comment