i have a lot work to do oms​

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: i have a lot work to do oms​, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

i have a lot work to do oms​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: i have a lot work to do oms​

Answer:

1. tama

2. Mali

3. Mali

4. tama

5. tama

Explanation:

hope it’s help

pa brainliest:)

Mga sagot sa #2 sa Tanong: i have a lot work to do oms​

Answer:

1tama

2tama

3tama

4tama

5mali

Explanation:#hope its helps brainleast

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa i have a lot work to do oms​, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Leave a Comment