Directions: identify the sources of information. Write PM for Print Materials, BM for Broadcast Mate…

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: Directions: identify the sources of information. Write PM for Print Materials, BM for Broadcast Mate…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

Directions: identify the sources of information. Write PM for Print Materials, BM for
Broadcast Materials, OM for Online Materials
1. magazines
2. advertisements
3. E-books
4. interviews
5. weather forecasts
6. journals
7. Reference materials
8. Blogs / vlogs
9. Daily TV news
10. Webpages​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: Directions: identify the sources of information. Write PM for Print Materials, BM for
Broadcast Materials, OM for Online Materials
1. magazines
2. advertisements
3. E-books
4. interviews
5. weather forecasts
6. journals
7. Reference materials
8. Blogs / vlogs
9. Daily TV news
10. Webpages​

Answer:

1.PM

2.BM

3.

4.BM

5.BM

6.PM

7.

8.OM

9.BM

10.OM

Mga sagot sa #2 sa Tanong: Directions: identify the sources of information. Write PM for Print Materials, BM for
Broadcast Materials, OM for Online Materials
1. magazines
2. advertisements
3. E-books
4. interviews
5. weather forecasts
6. journals
7. Reference materials
8. Blogs / vlogs
9. Daily TV news
10. Webpages​

Answer:

1. PM

2. OM

3. PM

4. BM

5. BM

6. BM

7. PM

8. OM

9. OM

10. OM

Explanation:

# CARRY ON LEARNING

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa Directions: identify the sources of information. Write PM for Print Materials, BM for Broadcast Mate…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Leave a Comment