if EO = 3, OM= 12 and GE = 14 then GM=______​

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: if EO = 3, OM= 12 and GE = 14 then GM=______​, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

if EO = 3, OM= 12 and GE = 14 then
GM=______​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: if EO = 3, OM= 12 and GE = 14 then
GM=______​

if E is 1, O is 2, M is 10, and G is 13 then GM is 13+10 = 23

if E is 2, O is 1, M is 11, and G is 12 then GM is 12+11 = 23

then the answer is 23.

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa if EO = 3, OM= 12 and GE = 14 then GM=______​, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Leave a Comment