ENGLISH OM Write 10 examples of polite expressions​

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: ENGLISH OM Write 10 examples of polite expressions​, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

ENGLISH
OM
Write 10 examples of polite expressions​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: ENGLISH
OM
Write 10 examples of polite expressions​

Answer:

1.) Please

2.) I’m Sorry

3.) Excuse me

4.) Thankyou

5.) You’r welcome

6.) Great Job

7.) May I?

8.) No problem

9.) It’s ok

10.) Don’t worry about it

Explanation:

Hope it helps

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa ENGLISH OM Write 10 examples of polite expressions​, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Leave a Comment