5 A car travelled 30 kilometers for 2 hours What is its speed in m/s? A 42m/s B. 8.4m/s C.15. Oms D….

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: 5 A car travelled 30 kilometers for 2 hours What is its speed in m/s? A 42m/s B. 8.4m/s C.15. Oms D…., napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

5 A car travelled 30 kilometers for 2 hours What is its speed in m/s? A 42m/s B. 8.4m/s C.15. Oms D. 30 Oms​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: 5 A car travelled 30 kilometers for 2 hours What is its speed in m/s? A 42m/s B. 8.4m/s C.15. Oms D. 30 Oms​

Answer:

C.15. Oms

hope it helps

#reliable answer

Mga sagot sa #2 sa Tanong: 5 A car travelled 30 kilometers for 2 hours What is its speed in m/s? A 42m/s B. 8.4m/s C.15. Oms D. 30 Oms​

Answer:

C. 15 Oms

Explanation:

Formula to get the average speed:

Speed = Distance ÷ Time

Speed = 30 ÷ 2

Speed = 15 oms

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa 5 A car travelled 30 kilometers for 2 hours What is its speed in m/s? A 42m/s B. 8.4m/s C.15. Oms D…., sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Leave a Comment