om 2. ML ABC = 160 it is acute,obtuse ,angle ​

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: om 2. ML ABC = 160 it is acute,obtuse ,angle ​, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

om 2. ML ABC = 160 it is acute,obtuse ,angle

Mga sagot sa #1 sa Tanong: om 2. ML ABC = 160 it is acute,obtuse ,angle

Answer:

160º angle

This angle is obtuse as well because 160 is greater than 90 and less than 180. It is between 90º and 180º: 90º < 160º < 180º.Jan 15, 2021

Step-by-step explanation:

pa brainliest po

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa om 2. ML ABC = 160 it is acute,obtuse ,angle ​, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Leave a Comment