1. A 60-foot chain should be cut into four pieces. The first piece must be one-half of the second pi…

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: 1. A 60-foot chain should be cut into four pieces. The first piece must be one-half of the second pi…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

1. A 60-foot chain should be cut into four pieces. The first piece must be one-half of the second
piece, the second piece must be one-half of the third, and the third piece must be one-half of the
fourth. What is the length of the shortest piece?​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: 1. A 60-foot chain should be cut into four pieces. The first piece must be one-half of the second
piece, the second piece must be one-half of the third, and the third piece must be one-half of the
fourth. What is the length of the shortest piece?​

Answer:

4 foot po

Step-by-step explanation:

:):):):):(::?:

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa 1. A 60-foot chain should be cut into four pieces. The first piece must be one-half of the second pi…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Leave a Comment