A stick 7 inches long is broken into two pieces, so that one piece is twice as long as the other one…

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: A stick 7 inches long is broken into two pieces, so that one piece is twice as long as the other one…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

A stick 7 inches long is broken into two pieces, so that one piece is twice as long as the other one. How long are the two pieces?

Mga sagot sa #1 sa Tanong: A stick 7 inches long is broken into two pieces, so that one piece is twice as long as the other one. How long are the two pieces?

Answer: 1 2/3 inches and 4 2/3 inches or 2.33 inches and 4.667 inches

Step-by-step explanation:

2x+x=7

3x=7

x=7/3

2x=2(7/3) = 14/3 or 4 2/3

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa A stick 7 inches long is broken into two pieces, so that one piece is twice as long as the other one…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Leave a Comment