A 140-cm wire is cut in two pieces. One piece is three times as long as the other piece. Find the le…

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: A 140-cm wire is cut in two pieces. One piece is three times as long as the other piece. Find the le…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

A 140-cm wire is cut in two pieces. One piece is three times as long as the other piece. Find the length of the longer piece?

Mga sagot sa #1 sa Tanong: A 140-cm wire is cut in two pieces. One piece is three times as long as the other piece. Find the length of the longer piece?

Shorter piece: x cm
Longer piece: 3x cm

Equation:
x + 3x = 140
4x = 140
4x/4 = 140/4
x = 35

Substitute 35 for x:
Shorter piece: x = 35 cm
Longer piece: 3(35) = 105 cm

ANSWER:  The longer piece is 105 cm in length.

Check:
35 cm + 105 cm = 140 cm
140 cm = 140 cm

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa A 140-cm wire is cut in two pieces. One piece is three times as long as the other piece. Find the le…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Leave a Comment