A piece of wire ​31/24 metres cut into two pieces. One piece was 2/3 metres. How long is the other p…

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: A piece of wire ​31/24 metres cut into two pieces. One piece was 2/3 metres. How long is the other p…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

A piece of wire ​31/24 metres cut into two pieces. One piece was 2/3 metres. How long is the other piece?

Mga sagot sa #1 sa Tanong: A piece of wire ​31/24 metres cut into two pieces. One piece was 2/3 metres. How long is the other piece?

✏️FRACTIONS

==============================

[tex] \large \bold{\blue{PROBLEM:}} [/tex] A piece of wire 31/24 metres cut into two pieces. One piece was 2/3 metres. How long is the other piece?

[tex] \large \bold{\blue{SOLUTION:}} [/tex] Subtract the two fractions to find how long is the other piece. Find the LCD.

  • [tex] = \sf \frac{31}{24} – \frac{2}{3} \\ [/tex]
  • [tex] = \sf \frac{31×1}{24×1} – \frac{2×8}{3×8} \\ [/tex]
  • [tex] = \sf \frac{31}{24} – \frac{16}{24} \\ [/tex]
  • [tex] = \sf \frac{15}{24} \\ [/tex]

» Simplify:

  • [tex] = \sf \frac{15÷3}{24÷3} \\ [/tex]
  • [tex] = \sf \frac{5}{8} \\ [/tex]

[tex] \large \therefore \underline{\boxed{\tt \purple{The \: other \: wire \: is \: \frac{5}{8} \: meters}}} [/tex]

==============================

#CarryOnLearning

(ノ^_^)ノ

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa A piece of wire ​31/24 metres cut into two pieces. One piece was 2/3 metres. How long is the other p…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Leave a Comment