1. A 32 ft-string is cut into 2 pieces. If one piece is 6ft. longer than the other piece, what is th…

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: 1. A 32 ft-string is cut into 2 pieces. If one piece is 6ft. longer than the other piece, what is th…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

1. A 32 ft-string is cut into 2 pieces. If one piece is 6ft. longer than the other piece, what is the length of the longer piece?

Mga sagot sa #1 sa Tanong:
1. A 32 ft-string is cut into 2 pieces. If one piece is 6ft. longer than the other piece, what is the length of the longer piece?

Answer:

Therefore, the length of the longer piece is 19 ft.

Step-by-step explanation:

Let other piece be x

Let longer piece be x+6

(x+6)+(x) = 32

2x+6 = 32 Combine like terms

2x = 32-6

2x = 26

[tex]\frac{2x}{2}[/tex] = [tex]\frac{26}{2}[/tex]      Divide by 2 to eliminate 2 in x

x = 13

x+6 = 13+6

Longer piece = 19

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa 1. A 32 ft-string is cut into 2 pieces. If one piece is 6ft. longer than the other piece, what is th…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Leave a Comment