1.If a kilo of banana costs 99.00 pesos, How much does one piece costs? 2.If a kilo of mangoes costs…

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: 1.If a kilo of banana costs 99.00 pesos, How much does one piece costs? 2.If a kilo of mangoes costs…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

1.If a kilo of banana costs 99.00 pesos, How much does one piece costs?
2.If a kilo of mangoes costs 280 pesos, how much does one piece costs

3.if a kilo of ripe papayas costs 40 pesos, how much does one piece costs?

4.One kilo of calamansi is 28 pesos. How much does one piece costs?

5.One kilo of tomatoes is 28 pesos. How much does one piece costs?

Mga sagot sa #1 sa Tanong: 1.If a kilo of banana costs 99.00 pesos, How much does one piece costs?
2.If a kilo of mangoes costs 280 pesos, how much does one piece costs

3.if a kilo of ripe papayas costs 40 pesos, how much does one piece costs?

4.One kilo of calamansi is 28 pesos. How much does one piece costs?

5.One kilo of tomatoes is 28 pesos. How much does one piece costs?

195 pesos

65 pesos

195 pesos

Step-by-step explanation:

I did multiplication for solving the problem.

Yes, this is simply multiplication. Multiply 65 by 3.

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa 1.If a kilo of banana costs 99.00 pesos, How much does one piece costs? 2.If a kilo of mangoes costs…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Leave a Comment