A 40-cm ribbon is cut into pieces. Find the length of the other piece given the length of one piece…

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: A 40-cm ribbon is cut into pieces. Find the length of the other piece given the length of one piece…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

A 40-cm ribbon is cut into pieces. Find the length of the other piece given the length of
one piece and the ratio of the two pieces.
Ratio
Length of one piece of ribbon Length of the other piece
3:5
15 cm
2. 2:3
16 cm
7:9
17.5 cm

Mga sagot sa #1 sa Tanong:
A 40-cm ribbon is cut into pieces. Find the length of the other piece given the length of
one piece and the ratio of the two pieces.
Ratio
Length of one piece of ribbon Length of the other piece
3:5
15 cm
2. 2:3
16 cm
7:9
17.5 cm

Answer:

1. 25 cm

2. 24cm

3. 22.5 cm

Step-by-step explanation:

1. 15÷3 = 5

5×5 = 25 cm

checking: 15 cm + 25 cm = 40 cm

2. 16÷2 =8

8 × 3 = 24 cm

checking: 24 cm + 16 cm = 40cm

3. 17.5 ÷7 = 2.5

2.5 × 9 = 22.5 cm

checking: 22.5 cm + 17.5 cm = 40 cm

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa A 40-cm ribbon is cut into pieces. Find the length of the other piece given the length of one piece…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Leave a Comment