A rope 18m long is cut into two pieces such that one piece is 3m longer than twice the length of eac…

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: A rope 18m long is cut into two pieces such that one piece is 3m longer than twice the length of eac…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

A rope 18m long is cut into two pieces such that one piece is 3m longer than twice the length of each piece

Mga sagot sa #1 sa Tanong: A rope 18m long is cut into two pieces such that one piece is 3m longer than twice the length of each piece

x is the first piece
3 +2x is the 2nd piece

small cut + longer cut = 18 m

x + 3 + 2x = 18
3x – 3 = 18
3x = 18 – 3
3x = 15
x = 5 m the small cut
3 + 2(5) = 13m is the longer cut

To check

5 + 13 = 18

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa A rope 18m long is cut into two pieces such that one piece is 3m longer than twice the length of eac…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Leave a Comment