An eight ft board is cut into two pieces. One piece is 2ft longer than the other. how long are the p…

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: An eight ft board is cut into two pieces. One piece is 2ft longer than the other. how long are the p…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

An eight ft board is cut into two pieces. One piece is 2ft longer than the other. how long are the pieces

Mga sagot sa #1 sa Tanong: An eight ft board is cut into two pieces. One piece is 2ft longer than the other. how long are the pieces

2 + x – one piece of board
x – the other part

2 + x + x = 8
2x + 2 = 8
2x = 8 – 2
2x = 6
x = 3 ft
2 + x = 5ft

3 ft and 5 ft are the answers

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa An eight ft board is cut into two pieces. One piece is 2ft longer than the other. how long are the p…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Leave a Comment