What is Piece wise or compoung function? and one to one function?

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: What is Piece wise or compoung function? and one to one function?, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

What is Piece wise or compoung function? and one to one function?

Mga sagot sa #1 sa Tanong: What is Piece wise or compoung function? and one to one function?

 * piece In mathematics or computing function*
 a piecewise-defined function (also called a piecewise function or a hybrid function) is a functionwhich is defined by multiple sub-functions, each sub-function applying to a certain interval of the mainfunction’s domain (a sub-domain).

*one to one function
A function for which every element of the range of thefunction corresponds to exactly one element of the domain. One-to-one is often written 1-1. Note: y = f(x) is a function if it passes the vertical line test. It is a 1-1function if it passes both the vertical line test and the horizontal line test.

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa What is Piece wise or compoung function? and one to one function?, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Leave a Comment