A piece of stick 20.8 cm long is cut into two pieces. One piece is 2.6 cm longer than the other. How…

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: A piece of stick 20.8 cm long is cut into two pieces. One piece is 2.6 cm longer than the other. How…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

A piece of stick 20.8 cm long is cut into two pieces. One piece is 2.6 cm longer than the other. How long is the shorter piece?

Mga sagot sa #1 sa Tanong: A piece of stick 20.8 cm long is cut into two pieces. One piece is 2.6 cm longer than the other. How long is the shorter piece?

8cm

Step-by-step explanation:

Mga sagot sa #2 sa Tanong: A piece of stick 20.8 cm long is cut into two pieces. One piece is 2.6 cm longer than the other. How long is the shorter piece?

Answer:

9.1 cm

Step-by-step explanation:

20.8 – 2.6 = 18.2

18.2 / 2 = 9.1

9.1 + 2.6 = 11.7

11.7cm is the longer piece while 9.1cm is the shorter.

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa A piece of stick 20.8 cm long is cut into two pieces. One piece is 2.6 cm longer than the other. How…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Leave a Comment