A stick 56 inches long is broken into two pieces so that one piece is 28 inche longer than the other…

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: A stick 56 inches long is broken into two pieces so that one piece is 28 inche longer than the other…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

A stick 56 inches long is broken into two pieces so that one piece is 28 inche longer than the other piece. Find the length of the other piece

Mga sagot sa #1 sa Tanong: A stick 56 inches long is broken into two pieces so that one piece is 28 inche longer than the other piece. Find the length of the other piece

Answer:

28 is also the answer to the problem i think

Mga sagot sa #2 sa Tanong: A stick 56 inches long is broken into two pieces so that one piece is 28 inche longer than the other piece. Find the length of the other piece

Answer:

28 inches is the length of the other piece.

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa A stick 56 inches long is broken into two pieces so that one piece is 28 inche longer than the other…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Leave a Comment