1. Aling Nida is making polvoron for business. One box contains 20 pieces of polvoron with yellow wr…

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: 1. Aling Nida is making polvoron for business. One box contains 20 pieces of polvoron with yellow wr…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

1. Aling Nida is making polvoron for business. One box contains 20 pieces of polvoron with yellow wrapper, 25 pieces with red wrapper, and 15 pieces with blue wrapper. If one store ordered 440 boxes, how many pieces of polvoron are there?

Mga sagot sa #1 sa Tanong: 1. Aling Nida is making polvoron for business. One box contains 20 pieces of polvoron with yellow wrapper, 25 pieces with red wrapper, and 15 pieces with blue wrapper. If one store ordered 440 boxes, how many pieces of polvoron are there?

Answer:

26,400 polvorons are used.

Step-by-step explanation:

20 yellow rappers

+

25 red wrappers

+

15 blue wrappers

=60 polvorons in a box

To find how many polvorons in 440 boxes, 440 x 60

=26,400 polvorons total in 440boxes.

#AnswerForTrees #StaySafeWithBrainly

Mga sagot sa #2 sa Tanong: 1. Aling Nida is making polvoron for business. One box contains 20 pieces of polvoron with yellow wrapper, 25 pieces with red wrapper, and 15 pieces with blue wrapper. If one store ordered 440 boxes, how many pieces of polvoron are there?

Answer:

8800

Step-by-step explanation:

440*20=8800

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa 1. Aling Nida is making polvoron for business. One box contains 20 pieces of polvoron with yellow wr…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Leave a Comment