What are the two ways to add contacts in MS Outlook?​

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: What are the two ways to add contacts in MS Outlook?​, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

What are the two ways to add contacts in MS Outlook?​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: What are the two ways to add contacts in MS Outlook?​

Answer:

agree

Explanation:

1Open the message so that the person’s name is shown in one of these lines: From:, To:, Cc:, or Bcc:.

2.Right-click the appropriate name, choose Add to Outlook Contacts.

3.In the window that opens, fill in the details you want to save. …

4.Select Save.

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa What are the two ways to add contacts in MS Outlook?​, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Leave a Comment