b. What are the negative effects of such outlook as shown in the picture?​

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: b. What are the negative effects of such outlook as shown in the picture?​, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

b. What are the negative
effects of such outlook as
shown in the picture?​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: b. What are the negative
effects of such outlook as
shown in the picture?​

Answer:

1.Anxious

2.Insecurities

3.Pressure

4.Stress

5.Not good mental health

Mga sagot sa #2 sa Tanong: b. What are the negative
effects of such outlook as
shown in the picture?​

1.Anxious

2.Insecurities

3.Pressure

4.Stress

5.Not good mental health

CTTO CTTO CTTO CTTO CTTO

#letshelpeachother

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa b. What are the negative effects of such outlook as shown in the picture?​, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

Leave a Comment